TUNGTRANSPORT

 
 

 

 

Tungtransport til Festa kraftstasjon i 1951 med 2 stk amerikanske FWD –
SU-COE - sannsynlig innleid for oppdraget fra Aura – anlegget Sunndalsøra.

Reg. nr. synes å begynne med T-----. Husker disse bilene fra min barndom.
Militært overskuddsmateriell etter krigen. Bygget for dekanadiske og britiske styrker – derfor høyrestyrte. Kjøpt bl.a. av veivesenet,NVE og div. kraftverk etter krigen. Senere brukt som kranvogner og trekkvogner. Kostbar i drift og innkjøp. Importør var Colbjørnsen & co AS Oslo.

Det fortelles at plogfesteplatene var stålplater fra slagskipet ” Tirpitz” –
kjøpt via en skraphandler. Så her var det igjenbruk til noe mer nyttig.

(Bilde fra Kurt Norheim, oppl. fra Morten Dørum)

Bilde fra Knut-Tore Sylte
Dette var nok den andre, ser restene av 4 frontlykter. Denne er nå i Frena
utenfor Molde hos Malmedal som overtok den.

(Bilde og oppl. fra Knut-Tore Sylte)

Her er den på vei til Frena, Volvo`n er også fra Viking, bergingstiden på
Mjelva

(Bilde og oppl. fra Knut-Tore Sylte)