Sundal-Opdal Auto/Kristiansund - Oppdal Auto (KOA)

75 års jubileumsbok for KOA utgitt 1990

    

1911

Nordmør Automobil rute Svorkmo-Sunndaløra-Aune

(info fra Ivar Stav)

Dette må være Opelen som Sundals Auto kjøpte hos A/S Maskinagentur i Trondheim den 7 Juli 1913 (info fra boka "Langs Spor og Vei" av Bård Toldnes side 168)

Gjengitt i Bøgda vår i 1997 med tittel "Bilskyss anno 1916".  I tillegg følgende opplysninger: "På baksida av bildet finn vi noen opplysninger om personane: Einar Soleim fra Gravem er sjåfør, og med seg har han blant andre Anne Småvoll, Ingrid Vollan, Gudrun Hagen og Randi Sliper"

Også gjengitt i Bøgda vår 2010 med følgende opplysninger: Bildet gjengitt i Jostein Sande: Tid i endring (side 291), med teksten " Rutebilen millom Sønndalsør'n og Aunom i Oppdal (1913) Sande skriv at Sundalens Automobilselskap tok i bruk ein lastebil i 1913"

Bilen ble visstnok solgt til Sjaak Automobilselsap (Kilde Salgsprotokoll fra Maskinagenturet, Trondheim via Ivar Stav)

 

 

1915 Bussrute (info fra Ivar Stav)

1916 KNA oversikt over automobiler og motorcykler pr 1 mai 1916

T-200  Sundals automobilselskap A/S, Sundalsøren, P(personbil) og R(rutebil)
T-201  do., L, P og R
T-210  Sundal-Opdal auto A/S, Sundalsøren, P og R

Info fra Ivar Stav

Til høyre Sundals Automobil sine ruter 1916

1916 Annonser 

 

1919 (infor fra Ivar Stav)

1920 (infor fra Ivar Stav)

1920 (infor fra Ivar Stav)

Sunndal - Opdal Auto fotografert på Sunndalsøra ca 1920     ( Bilde fra Liv Wammer Myhren)

Bilene fra venstre til høyre:

T-211  Overland D 40 hk
T-215  Chalmers R 30 hk
T-212  Overland D 45 hk
T-236 Chandler D 55/60 hk
T-229 Chandler D 55/60 hk

1920 (Fylkes)veistyrets tillatelse til rutekjøring (info fra Ivar Stav)

Brev ang ringdimensjon på hjul (info fra Ivar Stav)

1921 (infor fra Ivar Stav)

Reklame i Autodroschen nr 7 1925
Bildet stammer fra et sort/hvitt postkort av Anders Beer Wilse, og det er Wilse's Cadillac som er med(Bilde fra Ivar Stav, info fra Morten Dørum)  

1922 Bilboken for Norge, A/S Sunndal-Opdal Auto, Sunndalsøren (4 reg. som drosjebiler, 1 som rutebil):

T-211  Overland D 40 hk
T-212  Overland D 45 hk
T-215  Chalmers R 30 hk
T-229 Chandler D 55/60 hk
T-236 Chandler D 55/60 hk
T-237 Ford D 20 hk

Info fra Ivar Stav

1925 Bilboken for Norge A/S Sunndal-Opdal Auto, Sunndalsøren (4 reg. som drosjebiler, 1 som rutebil) 236 og 237 står på Surndal-Opdal Auto (sic)

T-211 Overland D
T-212 Overland D
T-215 Chalmers R
T-236 Chandler D
T-237 Ford D
T-261 Hudson D

Info fra Ivar Stav

Dette bildet er att i Stasjonsveien på Oppdal. Svein S.Wammer sitter her på motorsykkelen som brakte posten fra Oppdal til Sunndalsøra. Som en ser på bildet, var han godt kledt i pels. For ansiktet hadde han en ullhette (senere kaldt Finlandshette). Bildet er tatt i 1928. Postgangen startet vel så tidlig som i 1917, da Sunndal Opdal Auto ble stiftet, og Svein S.Wammer var en av aksjehaverne. Han var yrkesaktiv i senere Kristiansund Opdal Auto (KOA) i 36 år. Han døde plutselig i 1953 bare 59år gammel (Fra fotoalbumet til Svein Wammer)

1928 Bilboken for Norge A/S Sunndal-Opdal Auto, Sunndalsøren (alle reg. som personbil)

T-211  Overland
T-215  Chalmers
T-229  Chandler
T-236  Chandler
T-261  Hudson
T-817  Buick
T-4112 Flint
T-4154 Buick

Info fra Ivar Stav

Opplysninger på bakside:

15/-28 Fotografert av Ing. Hemb

Bilrutemns rast i Sunndalsøren

 

Bilde & opplysninger fra Stein Myran

Opplysninger fra Veidirektøren formidla til oss av Ivar Stav

1929 Søknad Veivesen (info fra Ivar Stav)

1929 Utdrag fra regnskap (info fra Ivar Stav)

 

1930 Bilboken for Norge A/S Sunndal-Opdal Auto, Sunndalsøren (alle reg. som personbil)

T-4273 Chandler
T-4274 Chandler
T-4275 Hudson
T-4276 Buick

Info fra Ivar Stav

En av bilene (Buick 1924-26 modell) til Sundal-Opdal Auto i den første tiden. Svein S.Wammer er her sjåfør for noen damer som er på sight-seeing i Oppdal. Muligens i 1920 åra eller først på 1930 tallet (Fra fotoalbumet til Svein Wammer)

1930 Bilboken for Norge A/S Sunndal-Opdal Auto, Sunndalsøren (alle reg. som personbil)

T-4273 Chandler
T-4274 Chandler
T-4275 Hudson
T-4276 Buick

Info fra Ivar Stav

1930 Div brev (info fra Ivar Stav)

Oversikt fra 1942 som viser skifte av navn i 1932

I Adressa for 23.6.1932 s. 8. fant en artikkel:

Ny bussrute Kr.sund-Oppdal. Foto av Studebaker med karosseri fra Johs. Olsen. Levert av Gunnar Fossum, begge Trondheim. Foto. Ann. for ruteselskapet samme side. (Trolig T-4274, selskapets eneste 32 Stude i Norges Bilbok 1935 – som ellers har T-4465 på 34 Studebaker rutebil.)

Info fra Ivar Stav

 

1932 Studebaker T-4274 på tur med Musgjerd Sjømannsmisjon(Bilder fra Teodor Gravem)

    

Ukjent

 

1932 Rutetabell (info fra Ivar Stav)

1933 Hvem eier bilen?  A/S Kristiansund-Opdal Auto, Sunndalen (S-motorsykkel)

T-4177 Harley Davidson S 
T-4178 Harley Davidson S
T-4273 Dodge
T-4274 Studebaker
T-4275 Hudson
T-4276 Buick

Info fra Ivar Stav

Dodge 1933

1935 Norges Bilbok KOA Alle reg. som rutebil

T-4273 Dodge 32
T-4274 Studebaker 32
T-4275 Dodge 34
T-4276 Buick 25
T-4273 Dodge 33

T-4299 Studebaker 30
T-4465 Studebaker 34

Info fra Ivar Stav

T-4299 Studebaker 1930 modell (bilde fra Leif Rødseth) 15 seters buss i Gylhamrene

T-4299 som brøytebil

T-4277 Dodge 1933 KOA's solskinnsbuss ( fra Wammer/Myren's fotoalbum)

T-4465 Studebaker 1934 modell

1937 Hvem eier bilen? (Motorsykler med, men ingen på KOA, 4177 fortsatt HD, men annen eier)

T-4273 Dodge
T-4274 Studebaker
T-4275 Dodge
T-4276 Studebaker
T-4277 Dodge
T-4299 Studebaker
T-4465 Studebaker

Info fra Ivar Stav

1939 Hvem eier bilen? (Alle reg som rutebil, unntatt 4471 og 72: K for kombinert)

T-4273 Dodge
T-4274 Studebaker
T-4275 Dodge
T-4276 Studebaker
T-4277 Dodge
T-4299 Studebaker
T-4465 Studebaker
T-4471 Bedford K
T-4472 Dodge K
T-4721 Dodge

Info fra Ivar Stav

T-4472 Dodge 1936 modell (bilde fra Leif Rødseth)

1941

Fra Vegvesenets materiale om rutebiler i Statsarkivet, Trondheim

(info fra Ivar Stav)

T-4112 Dodge 1937, ref 1941 liste over

Sjåfør er Erling Asprong – Tingvoll. Bildet var utlagt på Transporthistorisk FB side og er et krigsbilde med generatoropplegg. Med tillatelse til å legge ut her

 

Sannsynligvis fra enten fredsdagene eller 17 mai 1945 siden det er generator og norske flagg. Tatt utenfor gamle Fale skole –Sunndal.

De glade gutter er fra venstre Bjarne Myhre og Arne Koksvik.

Bilen er en International serie D som var produsert fra 1937 t. o. m. 1940. Står oppført som rutevogn T 4565 KOA også i 1948 i flg. Stav / Rolseth

Lars Olav Melkild er eier av bildet og har gitt tillatelse å
viderebringe dette.

1946  Adressa 24.6.46

 

1947 Hvem eier bilen?

T-4232 International
T-4273 Dodge
T-4275 Dodge
T-4276 Studebaker
T-4277 Dodge
T-4465 Studebaker
T-4471 Bedford
T-4272 Dodge
T-5409 Dodge
T-5431 MAN
T-5483 Volvo

Info fra Ivar Stav

KOA`s  GMC  1947 modell lastebil med FOCO kran. Magnar Simonsen var sjåfør hos KOA og står ved bilen utenfor heimen på Lønset. Bilen var i drift til ca. 1970 og var nok det siste bensindrevne kjøretøy i bedriftens eie. Bildet kan legges ut på nett etter tillatelse fra Kåre Simonsen.

 

 

Foran Grand Hotell i Kristiansund.

 (Snute)Bussen til venstre er en International modell K 1946-49. (Kopier av denne, som lastebil, ble for øvrig produsert i Kina som Jay-Fong og i Sovjet som ZIS 150.) Fra fotoalbum,et til Bjarne Myhre, Oppdal, sjåfør i KOA fra 1942 til 1977. Info fra Ivar Stav

Volvo B513 – 1948 modell reg. nr. T 6001 ( tidl. T 5530) tilhørende KOA foran selskapets garasje på Gjøra . (Bilde fra Hallgeir Nisja)

   

Scania-Vabis T-6011 på ferjekai til venstre
Fra fotoalbum,et til Bjarne Myhre, Oppdal, sjåfør i KOA fra 1942 til 1977

Scania reg. nr. T-6011 – 17 mai ca.1960. Guttene er Hallgeir og Gunnar Olav Nisja.(Bilde fra Hallgeir Nisja)

Volvo godsrute tilhørende KOA ca. 1950. (Bilde fra Hallgeir Nisja)

Dodge T-6005 på Sunndalsøra
Fra fotoalbum,et til Bjarne Myhre, Oppdal, sjåfør i KOA fra 1942 til 1977

Under riving av en vegg fant Paul Hotvedt på Høvik utenfor Oslo dette limbilde. Gjengitt i magasinet Norsk Motorveteran nr 10 - 2009. Bilnummer er T-4232

   

Bussen med reg nr T-6009, en av fire som KOA fikk fra Fjeldhus Bruk.
T-6009 ble levert i 1951 og var en Scania-Vabis B61

(Info fra Ivar Stav og Asbjørn Rolseth)

Adressavisa 1 Juli 1954

 1954 (Bilder fra Ivar Stav)