A.Håvimb's Bussruter 1947-1981

I mai nummeret 2007 av bladet Rutebil, fra Rutebilhistorisk forening, skriver Sveinung Berild historien om Aksel Håvimbs Bussruter. Med forfatteren's tillatelse er den gjengitt her

VOGNLISTE basert på liste fra Sveinung Berild i bladet Rutebil. Tillegg av bilder og opplysninger fra Jan Morten Frandsen:

 

U-4593 
Dodge 1945 mod. reg hos Håvimb 1949 28 sitteplasser


(info fra Ivar Stav)Tidlig Dodge. Engelsk modell (Kew), produsert 1949-55 iflg Asbjørn Rolseth: Norsk lastebilleksikon bd. 2.

 
U-4593
Dodge 1950 mod. reg hos Håvimb 1950 30 sitteplasser

Karosseri fra Viggaklev. Solgt 1952 til Arne Lien, Brekkvasselv, deretter Steinar Fjær i Ottersøy og Arnljot Pedersen i Leka som V-7903 (Fargebilde)

Bilde i midten og høyre fra Jan Morten Frandsen

   
U-4592
Diamond 1938 mod. reg hos Håvimb 1952 30 sitteplasser

 

U-4593
Mercedes-Benz 1952 mod. reg hos Håvimb 1952 31 sitteplasser

Karosseri fra Berg. Første dieselbuss. Solgt 1956. Senere eid av Th. Østborg i Snåsa

Foto venstre:Jan Morten Frandsen, Foto høyre: Stig Baumeyer

   
U-4592

Volvo 1949 mod. reg hos Håvimb 1955 29 sitteplasser

Solgt til Nerskogruta 1962

U-4593
Volvo 1956 mod. reg hos Håvimb 1956 33 sitteplasser

Berg karosseri, avskiltet 1971

 
U-4590
Volvo 1958 mod. reg hos Håvimb 1958 22 sitteplasser

Berg karosseri, solgt 1960. Muligens samme buss hos Arne Myhr, Ogndal.

Foto høyre: Steinkjerarkivet Foto venstre: Berg. Opplysninger fra Jan Morten Frandsen

 
U-4590
Volvo 1960 mod, reg hos Håvimb 1960 44 sitteplasser

Solgt i 1966 til rutebileier Erik Fjerdingen, Størdal (V-2876)

 
U-4708
Volvo 1962 mod. reg hos Håvimb 1968 35 sitteplasser

Solgt 1968 til rutebileier Leif Sundset, Ulsberg (U-4110) Solgt videre i 1977 og har siden vært campingbuss. Foto i midten og venstre viser bussen parkert ved E6 på Otta i 2007 med reg nr VD10966

Ihh til vegvesen.no ble bussen registrert i Skien den 7 juli 2011, avregistrert den 16 august 2011. 10 juli 2013 ble den solgt, og da havna den muligens i Roan. Deretter har den blitt delebuss på Kolvereid i Nord-Trøndelag (Siste bilde fra Kolveireid)

   
U-4722
DAF 1964 mod. reg hos Håvimb 1964 50 sitteplasser

Repstad karosseri. Avskiltet 1980. Overtatt og reg på nytt av KOA i 1981

U-4590

DAF 1966 mod. reg hos Håvimb 1966 51+4 sitteplasser

Berg karosseri. Solgt 1977 til, Nord-Trøndelag. Foto til høyre i Bilruta Frost Åsen. Foto og opplysninger fra Jan Morten Frandsen

 
U-4107
DAF 1968 mod. reg hos Håvimb 1968 40+8 sitteplasser

Berg karosseri. Overtatt av KOA 1981

I 2020 på vrakoppsamlinga på Oppdal

VD22335
DAF 1971 mod. reg hos Håvimb 1971 46+4 sitteplasser

Repstad karosseri. Overtatt av KOA 1981

VD93563
DAF 1977 mod. reg hos Håvimb 1977 49+27 sitteplasser

Berg karosseri, Overtatt av KOA 1981

PN50757
Volvo 1980 mod. reg hos Håvimb 1980 39 sitteplasser

Repstad karosseri. Overtatt av KOA 1981. I drift til etter år 2000, så solgt og ombygd til campingbuss

Vognpark 1981

4 stk DAF og 1 Volvo